Экономикалық теория негіздері » www.smsreferat.kz

www.smsreferat.kz » Лекции » Экономикалық теория негіздері

 

Экономикалық теория негіздері

Экономикалық теория негіздері
пәні бойынша
ЛЕКЦИЯЛАР КУРСЫ
 
2008
1 ТАҚЫРЫП. ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯ:
ПӘНІ, ӘДІСТЕРІ, ФУНКЦИЯЛАРЫ
Жоспар:
1.1 Экономикалық теорияның қалыптасу кезеңдері және дамуы.
1.2 Экономикалық теория пәні және әдістері. Экономикалық заңдар мен категориялар
2 ТАҚЫРЫП. ҚОҒАМДЫҚ ӨНДІРІСТІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАСТЫРУ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ЖӘНЕ МЕНШІКТІК ҚАТЫНАСТАР
Жоспар:
2.1 Қоғамдық өндірістің негізі: еңбек процесі, қоғамдық өнім және оның қозғалысы.
2.2 Экономикалық қызметтердің табиғи және әлеуметтік жағдайы. Ресурстардың шектеулілігі және тұтынулардың шексіздігі мәселесі.
2.3 Өндіріс факторлары олардың өзара байланысы мен қиылысуы. Өндірістік функция.
2.4 Өндіріс мүмкіндіктерінің қисығы. Қосымша шығынның өсу заңы.
2.5 Меншік экономикалық категория ретінде: мәні, формалары. Меншік формаларын өзгерту әдістері.
2.6. Экономикалық жүйе: мәні, критерийлері (белгілері), түрлері
3 ТАҚЫРЫП. НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫ ТАЛДАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Жоспар:
3.1. Тауарлы шаруашылық: пайда болу жағдайлары, негізгі ерекшеліктері және түрлері.
3.2 Тауар және оның қасиеттері. Құнның және тауар қасиеттерінің альтернативтік теориялары.
3.3 Ақша-тауарлы өндірістің категориясы ретінде оның пайда болуы және мәні. Ақша теориялары.
3.4 Ақшаның қызметтері.
3.5 Ақша жүйесі: мазмұны және мақсаты. Ақша айналымы мен ақша эволюциясы (дамуы).
3.6 Нарық: пайда болу жағдайлары, ролі және атқаратын қызметтері.
3.7 Нарық инфрақұрылымы: мәні және негізгі элементтері.
3.8 Микроэкономика және оның мәселелері. Тауарға сұраным және оған сипаттама: сұранымның заңы, сұраным қисығы, сұраным икемділігі.
3.9 Тауар ұсынысы және оның қисығы. Сұраным мен ұсыныстың тепе-теңдік бағасы.
4 ТАҚЫРЫП. КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ ОНЫҢ ҰЙЫМДЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ФОРМАЛАРЫ. ӨНДІРІС ШЫҒЫНДАРЫ ЖӘНЕ ФИРМАНЫҢ ПАЙДАСЫ
Жоспар:
4.1 Кәсіпкерлік: экономикалық мазмұны, белгілері, түрлері. Кәсіпкерліктегі тәуекел.
4.2 Кәсіпкерлікті ұйымдастырудың негізгі формалары, олардың жетістіктері мен кемшіліктері.
4.3 Фирма нарықтық қатынастар жүйесінде. Фирма теориялары.
4.4 Шығындар, олардың мәні, құрылымы және классификациялау.
4.5 Пайданың экономикалық табиғаты: мәнін, бастауларын және қызметтерін түсіндірудегі айырмашылықтар.
5 ТАҚЫРЫП. ЖЕТІЛГЕН ЖӘНЕ ЖЕТІЛМЕГЕН БӘСЕКЕЛІ НАРЫҚТАРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ МЕХАНИЗМДЕРІ
Жоспар:
5.1 Бәсеке және оның түрлері. Бәсеке және монополия.
5.2 Жетілген және жетілмеген бәсеке нарықтарындағы фирманың
экономикалық тепе-теңдігі.
5.3 Капиталдың алғашқы қорлануы және оның ерекшеліктері.
5.4 Капитал: функциялары. Кәсіпкерлік капитал қаражатының құрылуы.
6 ТАҚЫРЫП. РЕСУРСТАР НАРЫҒЫ ЖӘНЕ НАРЫҚТЫҚ ТАБЫСТАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
Жоспар:
6.1 Еңбек нарығы экономиканың ресурсы ретінде. Еңбек теориялары.
6.2 Жалақы: мәні, деңгейі динамикасы. Жалақы теориялары.
6.3 Капиталға қойылатын пайыз: табиғаты, динамикасы, факторы.
6.4 Жер рентасы жерден алынған кіріс ретінде. Рента теориялары.
7 ТАҚЫРЫП. ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА: НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ӨЛШЕУ
Жоспар:
7.1 Макроэкономика және оның мәселелері. Ұлттық экономика деңгейіндегі экономикалық айналымның моделі.
7.2 Макроэкономикалық көрсеткіштердің жалпы мінездемесі.
7.3 Жалпы ұлттық өнім және оны есептеудің әдістері.
7.4 Ұлттық есепті жүргізушілік: баланс әдісі, ұлттық есеп жүйесінің әдісі.
8 ТАҚЫРЫП. МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕПЕ-ТЕҢДІК ЖӘНЕ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ДИНАМИКА
Жоспар:
8.1 Жиынтық сұраныс және оның қисық сызығы.
8.2 Жиынтық ұсыныс және оның қисығы. Жиынтық сұраным мен жиынтық ұсыныстың тепе-теңдігі.
8.3 Тұтыным мен қор жинау: өзара байланысы, айырмашылықтары. Тұтынуға және қор жинақтауға деген шекті бейімділік.
8.4 Инвестициялар және олардың қызмет ету аясы. Инвестиция көлеміне әсер етуші факторлар.
8.5 Экономикалық өсу, оның типтері, қарқыны, моделдері және факторлары.
8.6 Дамудың циклдығы - экономикалық заңдылық. Қоғамдық ұдайы өндірістің циклдығы.
8.7 Экономикалық циклдың мазмұны мен жалпы белгілері. Циклдың фазалары.
9 ТАҚЫРЫП. МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ТҰРАҚСЫЗДЫҚ
Жоспар:
9.1 Инфляция: мәні, формалары, себептері, салдарлары.
9.2 Жұмысбастылық пен жұмыссыздық: себептері, негізгі белгілері, түрлері және салдарлары.
10-ТАҚЫРЫП. НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ
Жоспар:
10.1 Қаржы жүйесі: экономикалық табиғаты, қызметтері, құрылымы. Мемлекеттік бюджет және мемлекеттік қарыз.
10.2 Салықтың әлеуметтік-экономикалық мәні. Салық салудың принциптері мен формалары. Лаффер қисығы.
10.3 Халықтың табысы және оны қайта бөлу. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты.
11-ТАҚЫРЫП. ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ШАРУАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР
Жоспар:
11.1 Мегаэкономика: дүниежүзілік шаруашылық, оның мазмұны және құрылымы.
11.2 Халықаралық валюта жүйесі, мәні, құрылымы, эволюциясы.
 
Экономика

Категориясы: Лекции